Kokybės politikos aprašas
Atsisiųsti ...
VTEK rekomendacijos Kaip bendrauti su lobistais
Atsisiųsti ...
VTEK raštas Dėl bendravimo su lobistais rekomendacijų
Atsisiųsti ...
VTEK skrajutė Privačių interesų deklaravimas 2020 m.
Atsisiųsti ...
VTEK raštas Privačių interesų deklaravimas 2020 m.
Atsisiųsti ...
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašas
Atsisiųsti ...
Nusiskundimų, prašymų (pageidavimų), pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
Atsisiųsti ...
Nusiskundimų, prašymų (pageidavimų), pranešimų formos pavyzdys
Atsisiųsti ...
Kokybės aprašas
Atsisiųsti ...