Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" korupcijos tyrimas 2021 m.
Atidaryti klausimyną ...
Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" korupcijos tyrimas 2021 m.
Atsisiųsti ...
Dėl pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą
Atsisiųsti ...
Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" korupcijos tyrimas 2020 m.
Atsisiųsti ...
Etikos normų užtikrinimo aprašas
Atsisiųsti ...
Korupcijos tolerancijos indeksas 2020 m.
Atsisiųsti ...
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas
Atsisiųsti ...
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa
Atsisiųsti ...
Korupcijos tolerancijos indeksas 2019 m.
Atsisiųsti ...
Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" korupcijos tyrimas 2019 m.
Atsisiųsti ...
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas
Atsisiųsti ...
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa
Atsisiųsti ...
Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" korupcijos tyrimas 2018 m.
Atsisiųsti ...
Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" korupcijos tyrimas 2017 m.
Atsisiųsti ...
Korupcijos prevencijos programos ataskaita už 2016 metus
Atsisiųsti ...
Korupcijos prevencijos programa
Atsisiųsti ...
Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
Atsisiųsti ...