2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ (toliau – Įstaiga) užtikrina  „Privacy Partners“ komanda. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu info@privacypartners.lt

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Atsisiųsti ...
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma
Atsisiųsti ...