Šiuose vaikų globos namuose auga 56 vaikai nuo 4 iki 18 metų amžiaus.

Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ suteiktas Equass Assurance kokybės sertifikatas, rodantis, kad Klaipėdos vaikų globos namų “Rytas” teikiamos “Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos” bei “Vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą” paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui 2021 m. –2024 m.

Įstaiga dalyvauja projekte „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Visos 7 šeimynos (po 8 vaikus) jau gyvena bendruomeniniuose vaikų globos namuose . Jos pavadintos gražiais „Rytui“ tinkančiais vardais: „Žara“, „Spindulys“, „Rasa“, „Saulutė“, „Žiburys“, „Aušrinė“ ir „Vyturys“.  Broliai ir seserys gyvena kartu vienoje šeimynoje, o vieną šeimyną sudaro vaikai, atėję iš kelių šeimų. Pilnamečiams jaunuoliams teikiama paslauga „Vaiko palydėjimas į savarankišką gyvenimą“.

Visi vaikai į mūsų namus ateina iš neigiamos socialinės aplinkos, yra ypatingai pažeisti, pedagogiškai apleisti, labai silpnos sveikatos, visiškai neturintys bendravimo, higieninių, darbinių įgūdžių, gyvenime matę tik tamsias spalvas, kentę šaltį, valkatavę, badavę, ilgą laiką augę abejingi gėriui, grožiui, kito žmogaus skausmui, todėl juose susiformavęs, iškreiptas vertybių supratimas. Tokių vaikų elgesio ir suvokimo korekcijai reikia ypatingai kruopštaus ir kūrybingo specialistų darbo, išskirtinai patrauklių užimtumo formų, labai daug žmoniškosios šilumos, meilės, rūpesčio ir paramos.

 

Vizija

Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Misija

Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Skaityti daugiau...

Mūsų tikslas: Paruošti našlaičius ir vaikus, netekusius tėvų globos, visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.