Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.
Skaityti daugiau...
Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.
Skaityti daugiau...
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Skaityti daugiau...

Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresnius.

Johanas Volfgangas Gėtė

Naujienos

Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0004).

Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ 2019–2021 metais dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”, kurio tikslas – […]

Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos chartija

Klaipėdos miesto savivaldybė, pritaikiusi pasaulyje paplitusią gerąją vadybos praktiką, gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių chartiją – dokumentą, skirtą Klaipėdos […]