Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.
Skaityti daugiau...
Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.
Skaityti daugiau...
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Skaityti daugiau...

Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresnius.

Johanas Volfgangas Gėtė

Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos chartija

Klaipėdos miesto savivaldybė, pritaikiusi pasaulyje paplitusią gerąją vadybos praktiką, gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių chartiją – dokumentą, skirtą Klaipėdos […]

Respublikinė apskrito stalo diskusija

2020 m. rugsėjo 23 d.  Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ organizavo respublikinę apskrito stalo diskusiją "Palydimoji globa: patirtys ir iššūkiai"

EQUASS – Europos socialinių paslaugų kokybės sistema

BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.