Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.
Skaityti daugiau...
Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.
Skaityti daugiau...
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Skaityti daugiau...

Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresnius.

Johanas Volfgangas Gėtė

Naujienos

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ ir Klaipėdos universitetas suorganizavo respublikinę konferenciją „Bendruomeninių vaikų globos namų pertvarkos rezultatas – pokyčiai ir galimybės. Ar tapome tikrais namais?“

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ su Klaipėdos universitetu subūrė praktikus, teoretikus, suinteresuotas šalis į konferenciją "Bendruomeninių vaikų globos namų pertvarkos rezultatas - pokyčiai ir galimybės. Ar tapome tikrais namais?" Pasidalinta patirtimi apie pertvarkos procese pasiektus rezultatus gerinant paslaugų kokybę, EQUASS kokybės standarto taikymą, naudą vaikui, darbuotojams.

Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0004).

Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ 2019–2021 metais dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”, kurio tikslas – […]