Vaikų globos namuose gali būti apgyvendinti įvairaus amžiaus vaikai nuo gimimo iki 18 metų, išimties atvejais ir vyresni (pagal nuostatus). Planinis vaikų skaičius nuo 2018 m. sausio 1 d. - 44 vaikai. 2018 m. rugpjūčio 1 d. gyvena 34 vaikai, iš jų: 20  berniukų, 14 mergaičių. Pagal amžių vaikai pasiskirstę sekančiai:

  • 0-6 m. - 2;
  • 7-9 m. - 2;
  • 10-14 m. - 9;
  • 15-17 m. - 19;
  • 18 ir vyresni - 2.

 Vaikai ugdomi 13 ugdymo įstaigų: 30 - bendrojo lavinimo mokyklose, 4 vaikai - profesinėse mokyklose.

 Vaikų namuose gyvena 7 našlaičiai. 27 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), 7 vaikams - laikinoji globa (rūpyba). 

Šiais metais atvyko 9 globotiniai. Išvyko 12 globotinių, iš jų: 1 - į globėjų šeimą,  4 - išvyko sulaukę pilnametystės, 7 - išvyko į kitą įstaigą.

Vaikų namuose gyvena globotiniai iš 5 savivaldybių: 29 vaikai iš Klaipėdos miesto, 1 - iš Klaipėdos rajono, 1 - iš Skuodo rajono, 2 - iš Šilutės rajono, 1 - iš Mažeikių rajono.