„Žaros“ šeimynoje gyvena 8 globotiniai. Šeimyna yra vieninga ir stipri it kumštis. Vaikus auklėja, moko, globoja ir ruošia savarankiškam gyvenimui socialinės darbuotojos B. Kolbergaitė ir Ž. Bružaitė.