Vaikų globos namuose gali būti apgyvendinti įvairaus amžiaus vaikai nuo gimimo iki 18 metų, išimties atvejais ir vyresni (pagal nuostatus). Planinis vaikų skaičius nuo 2016 m. gruodžio 31 d. - 45 vaikai. 2017 m. rugsėjo 1 d. gyveno 38 vaikai, iš jų: 21  berniukas, 17 mergaičių. Pagal amžių vaikai pasiskirstę sekančiai:

  • 0-3 m. - 0;
  • 4-6 m. - 0;
  • 7-9 m. - 0;
  • 10-14 m. - 14;
  • 15-17 m. - 24;
  • 18 ir vyresni - 0.

 Vaikai ugdomi 15 ugdymo įstaigų: 33 - bendrojo lavinimo mokyklose, 5 vaikai - profesinėse mokyklose.

 Vaikų namuose gyvena 7 našlaičiai. 36 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), 2 vaikams - laikinoji globa (rūpyba). 

Šiais metais atvyko 1 globotinė. Išvyko 7 globotiniai, iš jų: 1 - į globėjų šeimą,  3 - išvyko sulaukę pilnametystės, 3 - išvyko į kitą įstaigą.

Vaikų namuose gyvena globotiniai iš 5 savivaldybių: 32 vaikai iš Klaipėdos miesto, 2 - iš Klaipėdos rajono, 1 - iš Skuodo rajono, 2 - iš Šilutės rajono, 1 - iš Mažeikių rajono.