Spalio 26 d.

❖ Susitikimas su „Vyturio“ šeimyna;
❖ Ekstremalios situacijos plano tikslinimas.

Spalio 27 d.

❖ Darbas su dokumentais;
❖ Aktualių einamųjų klausimų sprendimas.

Spalio 28 d.

❖ Ekstremalios situacijos plano įgyvendinimo aptarimas;
❖ Aktualių einamųjų klausimų sprendimas.

Spalio 29 d.

❖ Darbas su dokumentais.
❖ Aktualių einamųjų klausimų sprendimas;
❖ Pasitarimas su specialistais dėl EQUASS kokybės sistemos įdiegimo.

Spalio 30 d.

❖ Darbas su dokumentais.
❖ Aktualių klausimų aptarimas telefonu su visomis šeimynomis (savaitgalio laikotarpiui).

Pastabos:
Prireikus darbotvarkė gali būti keičiama.