Mūsų tikslas: Paruošti našlaičius ir vaikus, netekusius tėvų globos, visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Vizija

Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Misija

Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.

Vertybės

Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Vertybės

Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir sąžiningai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

Vertybės

Pagarba žmogui – tai šiltų, pagarbių, pasitikėjimu paremtų ir rūpestingų santykių kūrimas tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir vaikų bei tarp vaikų.

Vertybės

Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, geranoriškai padedame vienas kitam.

Vaikai - mūsų ateitis. Rūpinkimės jais | Klaipėdos Vaikų Globos Namai „RYTAS“