Strateginis įstaigos tikslas:

  •  Paruošti našlaičius ir vaikus, netekusius tėvų globos, visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Mūsų keliami tikslai:

  1. Padėti vaikams išgyventi artimujų netekties skausmą; 

  2. Vaikų globos namuose kurti šeimai artimą aplinką; 

  3. Sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas; 

  4. Saugoti vaikaus nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos; 

  5. Ugdyti vaikų dorovines vertybes, socialinius įgūdžius, rūpintis jų sveikata; 

  6. Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui.