Šiuose vaikų globos namuose auga 47 vaikai nuo 5 iki 18 metų amžiaus.

Įstaiga dalyvauja projekte "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje". 

Šešios šeimynos (po 8 vaikus) jau gyvena bendruomeniniuose vaikų globos namuose . Jos pavadintos gražiais "Rytui" tinkančiais vardais: "Žara", "Spindulys", "Rasa", "Saulutė", "Žiburys" ir "Aušrinė". Dar viena "Šviesos" šeimyna laukia, kol bus nupirktas butas. Broliai ir seserys gyvena kartu vienoje šeimynoje, o vieną šeimyną sudaro vaikai, atėje iš kelių šeimų. 

Visi vaikai į mūsų namus ateina iš neigiamos socialinės aplinkos, yra ypatingai pažeisti, pedagogiškai apleisti, labai silpnos sveikatos, visiškai neturintys bendravimo, higieninių, darbinių įgūdžių, gyvenime matę tik tamsias spalvas, kentę šaltį, valkatavę, badavę, ilgą laiką augę abejingi gėriui, grožiui, kito žmogaus skausmui, todėl juose susiformavęs, iškreiptas vertybių supratimas. Tokių vaikų elgesio ir suvokimo korekcijai reikia ypatingai kruopštaus ir kūrybingo specialistų darbo, išskirtinai patrauklių užimtumo formų, labai daug žmoniškosios šilumos, meilės, rūpesčio ir paramos.

Mano laiškas Tau!