Šiuose vaikų globos namuose auga 35 našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai nuo 3 iki 18 metų amžiaus. Jie apgyvendinti 5 šeimynose (po 7-8 vaikus kiekvienoje), kurios pavadintos gražiais „Rytui“ tinkančiais vardais: „Aušrinė“, „Žara“, „Spindulys“, „Rasa“, „Saulutė“.

Įstaiga dalyvauja projekte "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje".

Broliai ir seserys gyvena kartu vienoje šeimynoje, o vieną šeimyną sudaro vaikai, atėje iš kelių šeimų. Kiekviena šeimyna turi po 1 didelį svetainės kambarį, virtuvėlę, 4 miegamuosius kambarius, dušus, tualetus.

Visi vaikai į mūsų namus ateina iš neigiamos socialinės aplinkos, yra ypatingai pažeisti, pedagogiškai apleisti, labai silpnos sveikatos, visiškai neturintys bendravimo, higieninių, darbinių įgūdžių, gyvenime matę tik tamsias spalvas, kentę šaltį, valkatavę, badavę, ilgą laiką augę abejingi gėriui, grožiui, kito žmogaus skausmui, todėl juose susiformavęs, iškreiptas vertybių supratimas. Tokių vaikų elgesio ir suvokimo korekcijai reikia ypatingai kruopštaus ir kūrybingo specialistų darbo, išskirtinai patrauklių užimtumo formų, labai daug žmoniškosios šilumos, meilės, rūpesčio ir paramos.

Mano laiškas Tau!