Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ darbuotojų atlyginimas skaičiuojamas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 redakcija);

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-682 „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo;

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsąkymu Nr. V – 1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2020 m. I ketv.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2019 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2019 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2019 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2019 m. I ketv.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2018 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2018 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2018 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2018 m. I ketv.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2017 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2017 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2017 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2017 m. I ketv.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2016 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2016 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2016 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2016 m. I ketv.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2015 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2015 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2015 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2015 m. I ketv.

 

Informacija apie darbo užmokestį už 2014 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį už 2014 m. III ketv.